Način plaćanja u maloprodajnim objektima

U Africa prodajnim objektima robu možete platiti:

 • gotovinski
 • čekovima građana do 6 ( šest ) mesečnih rata
 • svim platnim karticama, osim Diners-a
 • kreditnom karticom Banca Intesa do 6 ( šest ) mesečnih rata

Uslovi kupovine i povraćaja PDV-a za strane državljane

Za povraćaj PDV-a potreban je obrazac REF 4 ( zahtev stranog držaljanina za refakciju ), koji kupac dobija u tri primerka prilikom plaćanja robe u našem prodajnom objektu. Obrazac REF 4 je namenjen ispisu formulara za povraćaj poreza za strane kupce na obrascu REF 4. Prilikom plaćanja robe, kupac plaća iznos u celosti, tj. sa PDV-om. Ukupna vrednost mora biti veća od 150 EUR po srednjem kursu NBS, pri čemu prodavac izdaje:

 • fiskalni račun u punom iznosu
 • popunjen obrazac REF 4 u tri primerka
 • fakturu na ime i prezime kupca

Kupac je obavezan da kupljenu robu iznese iz naše zemlje pre isteka od tri meseca od datuma kupovine. Prilikom prelaska granice tj. izlaska iz naše zemlje, kupac je obavezan da overi REF 4 obrazac i fakturu za kupljenu robu na carini.
Povraćaj PDV-a je moguće izvršiti samo u slučaju ako su ispunjeni sledeći uslovi:

 • kupac dostavi prodavcu originalni račun i REF 4 obrazac overen od strane carine
 • overen REF 4 obrazac i faktura nisu stariji od 6 ( šest ) meseci od dana kupovine.

Uslovi kupovine i povraćaja PDV-a za diplomatsko/konzularna predstavništva i međunarodne organizacije

Da bi diplomatsko/konzularna predstavništva i međunarodne organizacije ostvarile pravo na povraćaj PDV-a neophodno je da prilikom kupovine robe prilože sledeća dokumenta:

1) AMBASADA ( diplomatska/konzularna predstavništva ) – za potrebe ambasade

 • SNPDV obrazac – overen od strane ambasade ili međunarodne organizacije
 • potvrda reciprociteta o oslobađanju od PDV-a i akciza ( izdaje Ministarstvo inostranih poslova )

2) LIČNE POTREBE NOSIOCA PRAVA

 • LNPDV obrazac – overen od strane ambasade ili međunarodne organizacije
 • potvrda reciprociteta o oslobađanju od PDV-a i akciza ( izdaje Ministarstvo inostranih poslova )
 • kopija diplomatske lične karte osobe ovlašćene za kupovinu

3) MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE ( donacije )

 • PPO-PDV obrazac – overen od strane poreske uprave i firme

Ukoliko kupac poseduje gore navedena dokumenta prodavac je u obavezi da kuca fiskalni račun na pun iznos, a naplati iznos bez PDV-a.

Osnovni podaci o prodavcu

 • Naziv firme: Africa d.o.o
 • Naziv ulice i broj: Bulevar Umetnosti 4/sb28, Novi Beograd, R.Srbija
 • Šifra delatnosti: 4642 – trgovina na veliko odećom i obućom
 • Matični broj: 06666337
 • PIB: 101667741
 • Web adresa: www.africa.rs
 • Kontakt telefon: 011/3129-702
 • Kontakt e-mail: info@africa.rs
 • Broj tekućeg računa: 325-9500500241843-33

Opšti uslovi poslovanja

Prodavac (trgovac)
Prodavac je pravno ili fizičko lice koje nastupa na tržištu u okviru svoje poslovne delatnosti i koji preko svoje internet prodavnice (online shop-a) nudi robu potrošačima.

Kupac (potrošač)
Kupac je fizičko lice koje preko online shop-a kupuje robu u svrhu koja nije namenjena njegovoj poslovnoj ili komercijalnoj delatnosti, da bi zadovoljio lične potrebe ili potrebe svog domaćinstva.

Internet prodavnica (online shop)
Internet prodavnica (online shop) je prodavnica na interentu preko koje prodavac nudi robu kupcu. Preko online shop-a prodavac i kupac zaključuju ugovor na daljinu.

 • Opšti uslovi poslovanja Internet prodavnice definisani su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Ovde propisani opšti uslovi poslovanja prodavca, služe da kupac na jasan i nedvosmislen način bude upoznat sa uslovima pod kojima može doći do zaključenja ugovora o kupoprodaji, načinom zaključenja takvog ugovora, svim pravima i obavezama kupca prilikom kupovine robe, kao i obaveštenjima koje je prodavac dužan da uputi kupcima pre zaključenja ugovora.
 • Nepoštovanje ovde definisanih pravila može prouzrokovati neizvršenje platne transakcije ili neuspelu narudžbinu.
 • Pravilnikom su precizirane i posledice koje u slučaju neizvršenja transakcije ili neuspele narudžbine snose prodavac i kupac.
 • Prodavac zadržava pravo promene uslova korišćenja zavisno od promene u ponudi svojih usluga i/ili važeće zakonske regulative.
 • Ovde propisani opšti uslovi poslovanja prodavca, sastavni su deo ugovora o kupoprodaji koji će biti zaključen između prodavca i kupca.
 • Kupac je u obavezi da se pre svake kupovine upozna sa obaveštenjima koje je prodavac istakao na svoj sajtu, proveri sve informacije vezane za uslove poslovanja, kao i da u svemu poštuje postupak za zaključenje ugovora o kupoprodaji.
 • Sve porudžbine putem internet prodaje obavezujuće su i za kupca i prodavca istovremeno.
 • Trajanje ugovornog odnosa između prodavca i kupca je 2 (dve) godine od datuma kada je kupac preuzeo robu.

Kupovina u Africa online shop-u

Cena
Prodajna cena robe naznačena je uz svaki artikal. Cene su izražene u dinarima (RSD) sa uračunatim PDV-om i bez skrivenih troškova.
Artikal poručen putem Africa online shop-a plaća se po ceni koja je prikazana na online shop-u u trenutku kupovine. Ukoliko u momentu otpreme artikla dođe do razlike u ceni, kupcu će se obračunati cena koja je važila u momentu poručivanja.
Cene se mogu menjati bez prethodnog obaveštenja. Promena cene neće se odnositi na artikle za koje je upućen zahtev za kupovinu.

Način plaćanja
Plaćanje kupljanih proizvoda preko Africa online shop-a moguće je na sledeće načine:

 •  Pouzećem (gotovinski) prilikom preuzimanja artikla
 •  Virmanom, uplatom na tekući račun

Zaštita poverljivih podataka o transakciji
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.
Nakon što potvrdite narudžbenicu, bićete preusmereni na sajt banke. Na sajtu banke vršite unos podataka sa platne kartice i obavljate plaćanje. Ukoliko je transakcija uspešna bićete vraćeni na naš sajt sa obaveštenjem da je plaćanje uspešno obavljeno. U slučaju da plaćanje nije uspelo, bićete vraćeni na naš sajt sa informacijom o neuspelom plaćanju i moći ćete da ponovite plaćanje ili da izaberete drugi način plaćanja.
Poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Iz sigurnosnih razloga, podaci o vašoj platnoj kartici su vidljivi samo banci kao procesoru kartica. Sajt banke je zaštićen i siguran za ovaj način plaćanja.

Izjava o konverziji
Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.
Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste tzv. kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije nije poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Izjava o PDV-u
PDV je uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.

Uslovi isporuke poručenih artikala

Isporuka artikala poručenih putem Africa online shop-a trenutno je moguća samo na teritoriji Republike Srbije. Cena dostave iznosi 600 RSD i obavlja se posredstvom kurirske službe City express.

Nakon evidentiranja porudžbine (zahteva za kupovinu željenog proizvoda) zahtev se upućuje na obradu i proveru dostupnosti artikla. Period obrade porudžbine je najčešće 2-3 radna dana. Porudžbine kreirane petkom i vikendom biće obrađene i poslate naredne nedelje. Rok za isporuku kupljenih artikala preko Africa online shop-a iznosi 5 radnih dana od dana potvrđene porudžbine. Usled nepredviđenih okolnosti, moguće je kašnjenje prilikom isporučivanja paketa, stoga Vas molimo za razumevanje i strpljene dok poručeni proizvodi ne stignu na Vašu kućnu adresu. Prilikom dostavljanja robe kupcu, kupcu će biti predat jedan primerak maloprodajnog računa, koji istovremeno predstavlja ugovorni dokument.

U slučaju odustanka od kupovine i povraćaja artikla, odnosno u slučaju zamene poručenog artikla, kupac snosi direktne troškove povrata artikla i ponovnog slanja zamenskog artikla. U slučaju povrata sredstava prodavac vrši povrat sredstava u iznosu poručenog artikla, dok za troškove dostave koje snosi kupac prodavac ne vrši povrat sredstava.

U slučaju reklamacije poručeni artikal se prodavcu dostavlja takođe posredstvom kurirske službe City express, a troškove dostave snosi kupac.

Prodavac ne snosi odgovornost za nemogućnost dostavljanja robe kupcu usled okolnosti koji predstavljaju krivicu na strani kupca (nedostupnost kupca, pogrešno uneseni lični podaci kupca u porudžbenici i slično) niti u tom smislu može snositi bilo kakve troškove.

U slučaju da i pored dva pokušaja dostavljanja robe na datu adresu, roba ne bude isporučena kupac će moći da preuzme robu na adresi Zmaj Jovina br.4, 21000 Novi Sad-Srbija. Prodavac je u obavezi da robu koja je unapred plaćena čuva na navedenoj adresi u narednom periodu od 14 dana, a ako je ugovorena prodaja robe pouzećem u narednom periodu od 2 dana. Ukoliko kupac ne preuzme robu lično u navedenim rokovima, smatraće se da je kupac odustao od ugovora o kupoprodaji i prodavac će biti slobodan da takvom robom raspolaže na način na koji to njemu najviše odgovara. Prodavac će nakon proteka ugovorenih rokova za lično preuzimanje robe, obavestiti kupca da je ugovor o kupoprodaji robe raskinut i ukoliko je roba plaćena unapred, pozvati ga da istakne zahtev za povraćaj kupoprodajne cene, umanjen za troškove pokušanog dostavljanja.
Ukoliko je roba plaćena unapred, a rokovi za njeno lično preuzimanje su istekli, prodavac će biti u obavezi da kupcu vrati iznos isplaćene kupoprodajne cene umenjen za troškove pokušanog dostavljanja i to u roku od 14 dana o dana kada kupac uputi takav zahtev prodavcu.

Reklamacije

Ukoliko ste robu kupili u Africa online shop-u, a proizvod ste koristili i došlo je do nesaobraznosti, proizvod možete reklamirati slanjem popunjenog reklamacionog lista na e-mail adresu: korisnickiservis@africa.rs uz dostavljanje proizvoda koji se reklamira prodavcu zajedno sa orginalnim računom/otpremnicom. Reklamacioni list možete preuzeti ovde. Takođe popunjen reklamacioni list možete poslati prodavcu zajedno sa artiklom koji se reklamira uz orginalni račun/otpremnicu.

U slučaju reklamacije roba se prodavcu dostavlja preko kurirske službe City express, na adresu Africa d.o.o, Zmaj Jovina br.4, 21000 Novi Sad-Srbija. Troškove dostave snosi kupac. Artikal koji se reklamira mora se vrati u originalnom pakovanju.

Reklamaciju na nesaobraznost ili na određene nedostatke, kupac može izjaviti u roku od 24 meseca od dana kupovine proizvoda ili prijema robe, isključivo uz originalni račun.

Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje nadležna komisija. U najkraćem mogućem roku odgovorićemo Vam na izjavljenu reklamaciju elektronskim putem (e-mail-om) i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana, a za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, kupac ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni korekcijom, zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca, kupac može da pismeno zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor. U zavisnosti od zahteva kupca, prodavac je dužan da celokupan iznos kupoprodajne cene ili deo cene za koju se prihvati umanjenje od strane prodavca, vrati kupcu u roku od 14 dana.

Ukoliko kupac odluči da raskine ugovor dužan je da prodavcu vrati predmetnu robu u roku 3 dana od dana izjavljenog raskida ugovora. Ovde ugovoreni rok za povraćaj kupoprodajne cene može biti produžen za vreme koje je kupcu potrebno da vrati predmetnu robu.

Kupac takođe ima pravo na raskid ovog ugovora ukoliko prodavac ne otkloni nesaobraznost prodate robe u utvrđenom roku. Kupac u svakom slučaju nema pravo na raskid ugovora ukoliko je nesaobraznost robe neznatna.

Prodavac ne odgovara za ma kakvu eventualnu štetu koja bi mogla da bude prouzrokovana kupcu od strane robe sa nedostacima, kada je proizvođač i/ili uvoznik takve robe poznat.

Prodavac upozorava kupca da svi eventualni sporovi mogu biti rešeni vansudskim putem, dakle sporazumom i u duhu dobre poslovne saradnje, kao u postupku medijacije pred nadležnim sudom.

Zamena artikala i povrat sredstava

Zamena artikala
Ukoliko ste nakon preuzimanja poručenog artikla utvrdili da Vam veličina ne odgovara  ili iz bilo kog drugog razloga želite da zamenite artikal za drugi, imate pravo na zamenu. Zamena se mora izvršiti u zakonskom roku od 14 dana od dana prijema pošiljke.

Zamena robe se odnosi na zamenu veličine obuće ili zamenu modela obuće. U slučaju zamene roba se u originalnoj ambalaži, zajedno sa popunjenim obrascem za zamenu i fiskalnim računom dostavlja prodavcu preko kurirske službe City express na adresu Africa d.o.o, Zmaj Jovina br.4, 21000 Novi Sad-Srbija. Troškove dostave snosi kupac.

U slučaju zamene kupac je u obavezi da robu vrati u originalnoj ambalaži, bez oštećenja i vidljivih tragova korišćenja. U suprotnom prodavac nije u obavezi da obavi zamenu.

U slučaju zamene proizvoda za drugu veličinu, prodavac je u obavezi da izvrši zamenu ukoliko taj proizvod postoji na stanju. Ukoliko kupljeni proizvod  za koji se traži zamena ne postoji na stanju, prodavac je dužan da proizvod zameni za drugi po želji kupca, uz eventualnu doplatu ili vraćanje razlike u ceni. Za slučaj nepostojanja mogućnosti zamene prodavac je dužan da kupcu vrati novac, a troškove vraćanja snosi kupac.

Povrat novčanih sredstava
Ukoliko Vam ne odgovara artikal koji ste poručili i ne želite ništa drugo u zamenu, možete ga vratiti, a mi ćemo Vam vratiti novac. Odustajanjem od ugovora oslobađate se svih obaveza, osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća usled odustanka od ugovora.

Prodavac je dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema obrasca za raskid ugovora, i nakon što se utvrdi da je vraćeni proizvod neoštećen i ispravan.

Kupljeni proizvod u originalnoj ambalaži, zajedno sa popunjenim obrascem za raskid ugovora i fiskalnim računom dostavlja se prodavcu preko kurirske službe City express na adresu Africa d.o.o, Zmaj Jovina br.4, 21000 Novi Sad-Srbija. Troškove dostave snosi kupac.

Povrat sredstava će se izvršiti načinom plaćanja koji je upotrebljen prilikom kupovine, osim kod porudžbina koje su plaćene gotovinski prilikom preuzimanja:

 • Povraćaj sredstava kupcu koji je robu prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Africa online shop je u obavezi da vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.
 • U slučaju da je plaćanje robe izvršeno pouzećem (gotovinski) prilikom preuzimanja, odnosno uplatom na tekući račun kupca, vraćanje sredstava će se izvršiti uplatom na tekući račun kupca uz instrukcije.

Artikal koji ste poručili putem Africa online shop-a ne možete samoinicijativno menjati/zahtevati novac u nekom od Africa maloprodajnih objekata ili slati na adrese koje su navedene na adresnici.

Pravo na odustajanje

Kupac može raskinuti ugovor o kupoprodaji u roku od 14 dana od dana prijema robe. U slučaju raskida ugovora kupac je u obavezi da to učini na obrascu za raskid ugovora. Obrazac za raskid ugovora dostupan je na sajtu prodavca africa.rs, može se preuzeti, pismeno popuniti i svojeručno potpisati. Izjava o raskidu ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je fizički dostavljena na adresu prodavca i smatra se blagovremenom ako je upućena u roku od 14 dana od dana prijema robe.

U slučaju raskida ugovora kupac je u obavezi da istu robu vrati u originalnoj ambalaži, bez oštećenja i vidljivih znakova da je roba korišćena. U suprotnom prodavac nije u obavezi da kupcu vrati primljeni iznos kupoprodajne cene. Troškovi vraćanja robe padaju na teret kupca.

U slučaju raskida ugovora o kupoprodaji od strane kupca u navedenom roku, prodavac je dužan da kupcu vrati primljeni iznos kupoprodajne cene u roku od 14 dana od dana prijema jednostrane izjave kupca o raskidu ugovora, pod uslovom da je kupac u navedenom roku vratio robu prodavcu u ispravnom stanju. Ukoliko kupac nije vratio robu prodavcu u navedenom roku, rok za povraćaj primljene kupoprodajne cene se produžuje za vreme dok kupac ne vrati robu prodavcu.

Informacije i fotografije proizvoda

Nastojimo da sve artikle iz naše ponude što tačnije opišemo. Informacije kao što su sirovinski sastav obuće, način održavanja i tabelu veličina dobijamo od proizvođača obuće, te ne možemo garantovati za njihovu tačnost. Fotografije proizvoda su naše autorsko delo i svako neovlašćeno korišćenje istih bez naše dozvole smatra se kršenjem autorskih prava. Trudimo se da fotografije što vernije prikažu artikal, međutim one ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda, pre svega zbog razlike u kalibraciji monitora ili prikaza na mobilnim uređajima.  Molimo Vas da imate u vidu da u takvim slučajevima reklamacija nije opravdana.

Ažuriranje podataka na Internet stranici

Africa online shop zadržava pravo da može u svako vreme, bez prethodne najave, promeniti podatke prikazane na bilo kom delu internet stranice.

Načini plaćanja u Africa online shop-u

Artikal poručen putem Africa online shop-a plaća se po ceni koja je iskazana na online shop-u u momentu kupovine. Cene su izražene u dinarima (RSD), sa uračunatim PDV-om.
Plaćanje kupljanih proizvoda preko Africa online shop-a moguće je na sledeće načine:

 1.  Pouzećem (gotovinski) prilikom preuzimanja artikla
 2.  Virmanom, uplatom na tekući račun

1. plaćanje pouzećem
Kada se plaćanje robe vrši pouzećem, kupac je u obavezi da poručenu robu zajedno sa troškovima dostave plati prodavcu istovremeno sa isporukom naručene robe.

2. plaćanje uplatom na tekući račun
Kada se roba plaća uplatom na tekući račun prodavca, kupac je u obavezi da ukupnu cenu poručene robe uplati na tekući račun prodavca u roku od dva dana od dana potvrđene porudžbenice od strane kupca. U suprotnom prodavac neće imati bilo kakvih obaveza prema kupcu. Poručena robu se šalje nakon evidentirane uplate.
Broj računa Africa d.o.o na koji kupac može uplatiti sredstva za kupovinu poručene robe je: 325-9500500241843-33.

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti

Kompanija Africa d.o.o se obavezuje da će čuvati privatnost svih svojih kupaca i da će svaku informaciju koju kupci ostave tretirati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Kako bismo uspešno obradili Vašu porudžbinu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i broj telefona. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu porudžbine.

Prikupljamo samo osnovne podatke o kupcima, neophodne za poslovanje i informisanje potrošača u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora, da li žele da budu na mailing listama, koje koristimo u promotivne, marketinške svrhe. Svi podaci o kupcima/potrošačima se strogo čuvaju i dostupni su isključivo zaposlenima kojima su podaci neophodni za obavljanje posla. Svi zaposleni u našoj kompaniji su odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti. Kurirska služba koja vrši dostavu kupljene robe ima mogućnost pristupa podacima potrebnim za izvršenje ugovorenog posla, ime i prezime, adresu i broj telefona kupca.

Kupac je odgovoran za pristup svom sistemu i za zaštitu  svojih korisničkih informacija i lozinke. Prodavac garantuje za tačnost i istinitost svih informacija datih kupcu.

Pored navedenih podataka prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje posetioci  potražuju i kupuju, kao i o stranicama našeg veb sajta koje posećuju. Te podatke koristimo kako bismo poboljšali ponudu i izgled naših veb stranica i omogućili našim kupcima jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu.

Kompanija Africa d.o.o se obavezuje da prikupljene podatke i informacije neće koristiti u druge svrhe.
Kupac daje saglasnost prodavcu da ga obaveštava o svojim novim ponudama, akcijama i sniženjima na e-mail adresu. Potrošač u svakom trenutku, slanjem zahteva u pisanoj ili elektronskoj formi, može povući svoju saglasnost posle čega neće dobijati pomenuta obaveštenja.

Obaveštenje o kolačićima (cookies)

Cookies – kolačići su male datoteke koje se čuvaju na Vašem uređaju prilikom posete naše internet stranice i služe za kratkoročno pamćenje Vaše aktivnosti na sajtu. Čim napustite našu internet stranicu, oni se automatski brišu. Kolačići ne mogu da pokrenu program, da nanesu štetu vašem uređaju, ne sadrže viruse, trojance ili druge zlonamerne softvere.

Internet kolačić je mala datoteka koju veb stranica ili e-mail poruka šalje Vašem Internet čitaču, koji ga onda može sačuvati na Vašem hard disku. Naše veb stranice i e-mail poruke koriste Internet kolačiće kako bi maksimalno personalizovali proceduru kupovine na našim veb stranicama. Kolačić simulira neprekidnu konekciju. Oni omogućavaju čuvanje informacija o Vašim podešavanjima i sesijama i dozvoljavaju pristup veb stranicama bez ponovne personalizacije.

Veb čitač (browser) se može podesiti da ne prihvata Internet kolačiće. U tom slučaju ćete biti u mogućnosti da gledate naše veb stranice, ali nećete moći da kreirate korisnički nalog ili da napravite porudžbinu.

Dakle, svrha kolačića može biti pravilan rad i unapređenje funkcionisanja sajta (kolačići performansi i kolačići za funkcionalnost), a može biti usmerena i na praćenje ponašanja korisnika za potrebe statističkih analiza (posećenosti, načina upotrebe sajta) i marketinga (kolačići za „targetiranje“).

Koje vrste kolačića koristimo?

 • Neophodni kolačići –  kolačići koji omogućavaju osnovno funkcionisanje veb sajta i kao takvi su neophodni za samo funkcionisanje našeg veb sajta.
 • Statistički kolačići – kolačići koji nam omogućavaju da analiziramo kako posetioci koriste naš veb sajt radi poboljšanja fukcionalnosti istog.